expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

7 STRATEGIES TO GET CLIENTS WHEN YOU ARE STARTING OUT

In the beginning, aim for your just a handful of clients. One may be luck or a family friend (thanks mom!). A few clients means you've established a base of people who'll give you money for your expertise. And just as importantly, you've learned what worked in terms of landing those clients, so you can use the same techniques again and again. 

Here are a few ideas on how to get those first few clients:

Превод от английски език на български (Translation from English to Bulgarian)

Превод от английски език.
На превода от английски език на български език (Translation from English to Bulgarian) трябва да се обръща специално внимание най-малко поради две причини:

Преводач от английски на български език (Translator from English to Bulgarian)

Какво е това "преводач"?
От преводач до преводач има доста разлика. Има обикновени преводачи, чиято единствена работа и просто да превеждат на съответния език (в случая - на български или на английски) съответните думи. Те не отговарят за нищо. Но има и преводач-референти, които активно участват в преговорния процес, има служебен ранг, задължения и превеждат не само думите, но и смисъла на казаното, като се стремят да представят възложителя си в най-добрата светлина, с необходимата за това мотивация.